Rotfylling

FYLLING AV TANNROT

Når pulpa (nerven) er sterkt skadet eller dør er det nødvendig med rotfylling.
Rotfylling innebærer å rense rotkanalene grundig slik at alt vev blir fjernet.
Tannen gjøres så ren og kanalen(e) fylles med rotfyllingsmateriale.
Rotfylling krever gjerne flere besøk. Etter rotfylling er det behov for fylling eller krone på tannen.

Vi har erfaring med rotfylling

Midt inne i tannen finner man et hulrom med nerver og blodkar kalt pulpa. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et plastisk, bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg vanligvis over minimum to tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt. Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling eller en keramisk krone (porselen).

Hvorfor må en tann rotfylles?

Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den aldri bli normal igjen. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen. Resultatet kan bli tannsmerter, og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens røtter. Ved å rotfylle tannen, fjerner man bakteriene og får kontroll på infeksjonen. På denne måten kan tannen reddes.

Hva er alternativet til rotfylling? Alternativet til rotfylling vil være å fjerne tannen. Om ønskelig kan man så erstatte tannen med en keramisk bro eller et implantat med påmontert keramisk krone. Dette er løsninger som er vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes.

Hvordan er prognosen?

De fleste tenner kan rotfylles med svært godt resultat. Når resultatet likevel ikke blir som vi ønsker, kan dette ha ulike årsaker.

De vanligste er:

  • sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort

  • ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg påvise

  • forkalkninger som tetter nervekanalen
  • kraftige avbøyninger på roten

Selv om rotfyllingen er vellykket, kan det i noen tilfeller forekomme svake ettersmerter i tannen i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig. Det er også viktig å være klar over at en rotfylt tann ikke er like sterk som før. Den er derfor mer utsatt for å knekke enn en frisk tann. Av og til vil det derfor være anbefalt å styrke tannen med en keramisk krone.

Hva koster en rotfylling?

Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen. Arbeidet er teknisk vanskelig og tidkrevende og strekker seg normalt over minimum to tannlegebesøk. I tillegg kommer kostnaden med å bygge opp igjen tannen. Man vil derfor kunne få et skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen.

Bestill tannlegetime
© Tannlege Karianne Kvam
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram