Trekking av tenner

VI UTFØRER BÅDE KOMPLISERT OG UKOMPLISERT TANNTREKKING

Trekking av tenner deles inn i to kategorier - ukomplisert eller komplisert.
Ukomplisert trekking er en vanlig tanntrekking.
Komplisert trekking innebærer gjerne dyptliggende rotrester eller innkilte visdomstenner.

Ved kompliserte tanntrekkinger der det er behov for kirurgi vil folketrygden (Helfo) dekker deler av dette. Les mer om det her:

Støtteordninger

Tanntrekking eller kirurgisk fjernelse av tann

Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes. På grunnlag av en klinisk undersøkelse og røntgenbilder, kan tannlegen vurderer om tannen kan trekkes på vanlig måte, eller om den må opereres ut. Inngrepet skjer i begge tilfeller under lokalbedøvelse. Dersom tannen må opereres ut, vil man brette tannkjøttet til side, fjerne nødvendig kjeveben og dele tannen opp etter behov. Behandlingen avsluttes ved at såret renses og det settes et nødvendig antall sting.

Etter inngrepet:

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), vil det bli noe smerter i området. Det er derfor normalt at man får smertestillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med seg.

Ved kompliserte inngrep er det vanligvis anbefalt å ta det med ro de første dagene. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening og liknende i denne perioden.

Det kan også forekomme hevelse og gapevansker i noen døgn etter inngrepet.

Komplikasjoner:

Ett hvert kirurgisk inngrep har en liten risiko for komplikasjoner. Eksempler på slike komplikasjoner kan være forlenget blødningstid eller smertefull etterbetennelse i kjevebenet. Ved fjernelse av visdomstann i underkjeven kan nummenhet i halve tungen og leppen oppstå. Dette skjer svært sjelden og går vanligvis over av seg selv. I overkjeven kan man en sjelden gang oppleve at fjernelse av tannen medfører en åpning inn til bihulen. Tannlegen vil i slike tilfeller informerer om dette, og nødvendig behandling blir utført.

Generell helse:

Tannhelseteamet ønsker å gjøre inngrepet så trygt som mulig. Det er derfor viktig at de har oppdaterte helseopplysninger. Vennligst gi beskjed om:

  • medisiner
  • sykdommer
  • allergier
  • unormal blødningstendens
  • tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
  • graviditet
  • angst for tannbehandling
Bestill tannlegetime
© Tannlege Karianne Kvam
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram